Иргэдийн оролцоотой хийгдсэн Улаанбаатар хотын газрын зураглалын сан
Иргэдийн оролцоотой хийгдсэн Улаанбаатар хотын газрын зураглалын санд тавтай морилно уу. Доорх сонголтоос эсвэл газрын зураг дээрх дүүргүүд дээр дарж дүүрэг, хороодын газрын зураглалын мэдээллийг үзнэ үү.
Харагдац
Замын зураглал
Газар нутгийн нугачаа
Холимог
Хүн амын нягтаршил
Цэцэрлэгт хамрагддаггүй [%]
Сургуульд хамрагддаггүй [%]
Тэмдэглэгээ
0 - 15
16 - 30
31 - 35
36 +
Тэмдэглэгээ
0% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
Тэмдэглэгээ
0% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
Тэмдэглэгээ
Нийтийн тээвэр
Автобусны зогсоол
Автобусны буудлаас 5 минутаас бага хугацаанд алхах зай
Авто машины зогсоол
Нийтийн тээврийн товчоо
Таксины зогсоол
Төв зам
Усны хүртээмж
Усны худаг
Усны худгаас 5 минутаас бага хугацаанд алхах зай
Зөөврийн худаг
Төв шугамд холбогдсон худаг
Хогийн цэг
Албан бус хогийн цэг
Албан хогийн цэг
Аюултай бүс
Гэмт хэрэг гарах магадлал өндөр цэгүүд
Хийн түлш борлуулдаг цэг
Шатахуун түгээгүүр
Шатах тослох материал худалдаалдаг цэг
Үерийн аюултай бүс
Нийтийн эзэмшлийн зам талбай
Гудамжны гэрэлтүүлэг
Тоглоомын талбай
Ногоон байгууламж болох боломжит газар
Боловсрол
Цэцэрлэг
Сургууль
Их сургууль
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ
Өрхийн эмнэлэг
Нийтийн үйлчилгээ
Нийтийн зориулалттай халуун усны газар
Хүнсний дэлгүүр
Согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг ААНБ
Ахуйн үйлчилгээний төв
Хоёрдогч түүхий эд хүлээн авах цэг
Усан оргилуур
Соёл урлаг, аялал жуулчлал
Музей
Хууль, хяналт
Цагдаагийн хэлтэс
Эдийн засаг ба санхүү
Банк
Төрийн байгууллагууд
Засгийн газар, яам тамгын газар
Хэсгийн хил