Иргэдийн оролцоотой хийгдсэн Улаанбаатар хотын газрын зураглалын сан
Иргэдийн оролцоотой хийгдсэн Улаанбаатар хотын газрын зураглалын санд тавтай морилно уу. Доорх сонголтоос эсвэл газрын зураг дээрх дүүргүүд дээр дарж дүүрэг, хороодын газрын зураглалын мэдээллийг үзнэ үү.
Харагдац
Замын зураглал
Газар нутгийн нугачаа
Холимог
Хүн амын нягтаршил
Цэцэрлэгт хамрагддаггүй [%]
Сургуульд хамрагддаггүй [%]
Тэмдэглэгээ
0 - 15
16 - 30
31 - 35
36 +
Тэмдэглэгээ
0% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
Тэмдэглэгээ
0% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
Тэмдэглэгээ
Хэсгийн хил
Автобусны зогсоол
Автобусны буудлаас 5 минутаас бага хугацаанд алхах зай
Усны худаг
Усны худгаас 5 минутаас бага хугацаанд алхах зай
Цэцэрлэг
Сургууль
Цагдаагийн хэлтэс
Гэмт хэрэг гарах магадлал өндөр цэгүүд
Гудамжны гэрэлтүүлэг
Өрхийн эмнэлэг
Албан бус хогийн цэг
Нийтийн зориулалттай халуун усны газар
Хүнсний дэлгүүр
Согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг ААНБ
Хийн түлш борлуулдаг цэг
Шатахуун түгээгүүр
Ахуйн үйлчилгээний төв
Хоёрдогч түүхий эд хүлээн авах цэг
Шатах тослох материал худалдаалдаг цэг
Тоглоомын талбай
Авто машины зогсоол
Усан оргилуур
Төв зам
Үерийн аюултай бүс
Ногоон байгууламж болох боломжит газар