Хэрэглэгчийн заавар
Та бидэнд санал хүсэлт, өргөдөл гомдол илгээхийн тулд манай цахим системд бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. 
Хэрвээ та http://www.ub1200.mn сайтад бүртгэлтэй бол манай цахим системд бүртгүүлэх шаардлагагүй, тухайн ub1200.mn-ний нэвтрэх мэдээллээ ашиглан нэвтрэх боломжтой.Мөн манай цахим системд бүртгүүлснээр та нийслэл хотын газрын зураглал дээр тэмдэглэгээ нэмэх боломжтой болно.

Бүртгүүлэх товчин дээр дарж системд бүртгүүлнэ үү.  
Copyright © 2014 Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газар