2014-12-07
АНУ-ын Азийн сангийн Улаанбаатар хотын Гэр хорооллын нийтийн үйлчилгээг сайжруулах хөтөлбөрийн хүрээнд АНУ-ын Азийн сангийн Дэд Ерөнхийлөгч бөгөөд Үйл ажиллагаа
2015-10-28
Улаанбаатар хотын Захирагчийн Наран дахь ажлын алба нийслэлийн хороодын Засаг дарга нарын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, ажлын шинэ санал санаачилгыг дэмжих, тө
2015-10-28
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, АНУ-ын Азийн сан, Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн газар хамтран хийсэн Иргэдийн оролцоотой газрын зураглалын ажилтай
2015-10-28
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн газартай хамтран нийслэлийн оршин суугчдын амьдрах орчныг сайжруулах, хэрэгцээ шаа
2015-10-28
Азийн сангаас нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт нисгэгчгүй агаарын төхөөрөмжөөр авсан өндөр нарийвчлалтай Улаанбаатар хотын гэр хорооллын газрын зургийг
2015-10-28
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны хурлын зааланд “Газарзүйн мэдээллийн системийг ашиглан газрын зураглал хийх нь” сургалт зохион байгууллаа.
Copyright © 2014 Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газар