Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT * FROM kh_districts WHERE id LIKE
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Date:Sunday, May 20, 2018 at 7:54:53 PM
Script:/index.php?action=regionView&
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT * FROM kh_regions WHERE district_id LIKE
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Date:Sunday, May 20, 2018 at 7:54:53 PM
Script:/index.php?action=regionView&
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT * FROM kh_infos WHERE district_id LIKE AND region_id IS NULL AND year LIKE 2017
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND region_id IS NULL AND year LIKE 2017' at line 1
Date:Sunday, May 20, 2018 at 7:54:53 PM
Script:/index.php?action=regionView&
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT * FROM kh_roads WHERE district_id LIKE
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 2
Date:Sunday, May 20, 2018 at 7:54:53 PM
Script:/index.php?action=regionView&
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT * FROM kh_infos WHERE district_id LIKE AND region_id IS NULL AND year LIKE 2017
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND region_id IS NULL AND year LIKE 2017' at line 1
Date:Sunday, May 20, 2018 at 7:54:53 PM
Script:/index.php?action=regionView&
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT * FROM kh_infos WHERE district_id LIKE AND region_id IS NULL AND year LIKE 2016
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND region_id IS NULL AND year LIKE 2016' at line 1
Date:Sunday, May 20, 2018 at 7:54:53 PM
Script:/index.php?action=regionView&
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT * FROM kh_infos WHERE district_id LIKE AND region_id IS NULL AND year LIKE 2015
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND region_id IS NULL AND year LIKE 2015' at line 1
Date:Sunday, May 20, 2018 at 7:54:53 PM
Script:/index.php?action=regionView&
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT COUNT(*) FROM kh_markers WHERE kh_markers.year <= 2017 AND kh_markers.type_id LIKE 2 AND kh_markers.district_id LIKE
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 3
Date:Sunday, May 20, 2018 at 7:54:54 PM
Script:/index.php?action=regionView&
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT COUNT(*) FROM kh_markers WHERE kh_markers.year <= 2017 AND kh_markers.type_id LIKE 9 AND kh_markers.district_id LIKE
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 3
Date:Sunday, May 20, 2018 at 7:54:54 PM
Script:/index.php?action=regionView&
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT COUNT(*) FROM kh_markers WHERE kh_markers.year <= 2017 AND kh_markers.type_id LIKE 10 AND kh_markers.district_id LIKE
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 3
Date:Sunday, May 20, 2018 at 7:54:54 PM
Script:/index.php?action=regionView&
Улаанбаатарын газрын зураглал

Харагдац

  • Хүн амын нягтаршил
  • Цэцэрлэгт хамрагддаггүй [%]
  • Сургуульд хамрагддаггүй [%]

Тэмдэглэгээ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

  • Орон нутгийн хөгжлийн сан
  • -

Хандалт

Яг одоо-
Нийт хандалт - 60659
Улаанбаатар хотын мэдээлэл
Хүн амын тоо
Нийт өрхийн тоо
Газар нутгийн хэмжээ
Хүн амын нягтаршил
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
Усны худгийн тоо
Албан бус хогийн цэгийн тоо

Хүн амын тоо

Тоон мэдээлэл
Улаанбаатар хот Багануур Багахангай Баянгол Баянзүрх Налайх Сонгинохайрхан Сүхбаатар Хан-Уул Чингэлтэй
Хүн амын тоо 947788
Нийт өрхийн тоо 245934
Өрхийн дундаж хэмжээ 3.85
Газар нутгийн хэмжээ (га) 258122
Хүн амын нягтаршил (хүн/га) 3.67
Автобусны буудлаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 34.16
Усны худгийн тоо 34.1595
Усны худгаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 26.03
1000 хүнд ноогдох усны худгийн харьцаа 0
Албан бус хогийн цэгийн тоо
Аюултай бүсээс 100 м зайнд амьдардаг хүн амын % 0
Өрхийн болон бусад эмнэлэгийн тоо
1000 хүнд ноогдох өрхийн болон бусад эмнэлэгийн харьцаа 0
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 28838
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн % 29.04
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 364
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн % 0.22
Тэмдэглэгээ
0 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 >
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%