Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT * FROM kh_districts WHERE id LIKE
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Date:Monday, November 18, 2019 at 11:41:22 AM
Script:/index.php?action=regionView
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT * FROM kh_regions WHERE district_id LIKE
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Date:Monday, November 18, 2019 at 11:41:22 AM
Script:/index.php?action=regionView
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT * FROM kh_infos WHERE district_id LIKE AND region_id IS NULL AND year LIKE 2019
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND region_id IS NULL AND year LIKE 2019' at line 1
Date:Monday, November 18, 2019 at 11:41:22 AM
Script:/index.php?action=regionView
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT * FROM kh_roads WHERE district_id LIKE
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 2
Date:Monday, November 18, 2019 at 11:41:22 AM
Script:/index.php?action=regionView
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT * FROM kh_infos WHERE district_id LIKE AND region_id IS NULL AND year LIKE 2019
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND region_id IS NULL AND year LIKE 2019' at line 1
Date:Monday, November 18, 2019 at 11:41:22 AM
Script:/index.php?action=regionView
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT * FROM kh_infos WHERE district_id LIKE AND region_id IS NULL AND year LIKE 2018
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND region_id IS NULL AND year LIKE 2018' at line 1
Date:Monday, November 18, 2019 at 11:41:22 AM
Script:/index.php?action=regionView
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT * FROM kh_infos WHERE district_id LIKE AND region_id IS NULL AND year LIKE 2017
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND region_id IS NULL AND year LIKE 2017' at line 1
Date:Monday, November 18, 2019 at 11:41:22 AM
Script:/index.php?action=regionView
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT COUNT(*) FROM kh_markers WHERE kh_markers.year <= 2019 AND kh_markers.type_id LIKE 2 AND kh_markers.district_id LIKE
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 3
Date:Monday, November 18, 2019 at 11:41:22 AM
Script:/index.php?action=regionView
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT COUNT(*) FROM kh_markers WHERE kh_markers.year <= 2019 AND kh_markers.type_id LIKE 9 AND kh_markers.district_id LIKE
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 3
Date:Monday, November 18, 2019 at 11:41:22 AM
Script:/index.php?action=regionView
Алдаа
Тайлбар:MySQL Query амжилтгүй боллоо: SELECT COUNT(*) FROM kh_markers WHERE kh_markers.year <= 2019 AND kh_markers.type_id LIKE 10 AND kh_markers.district_id LIKE
MySQL алдаа:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 3
Date:Monday, November 18, 2019 at 11:41:22 AM
Script:/index.php?action=regionView
Улаанбаатарын газрын зураглал

Харагдац

  • Хүн амын нягтаршил
  • Цэцэрлэгт хамрагддаггүй [%]
  • Сургуульд хамрагддаггүй [%]

Тэмдэглэгээ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

  • Орон нутгийн хөгжлийн сан
  • -

Хандалт

Яг одоо-
Нийт хандалт - 60659
Улаанбаатар хотын мэдээлэл
Хүн амын тоо
Нийт өрхийн тоо
Газар нутгийн хэмжээ
Хүн амын нягтаршил
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
Усны худгийн тоо
Албан бус хогийн цэгийн тоо

Хүн амын тоо

Тоон мэдээлэл
Улаанбаатар хот Багануур Багахангай Баянгол Баянзүрх Налайх Сонгинохайрхан Сүхбаатар Хан-Уул Чингэлтэй
Хүн амын тоо 994994
Нийт өрхийн тоо 272706
Өрхийн дундаж хэмжээ 3.65
Газар нутгийн хэмжээ (га) 331404
Хүн амын нягтаршил (хүн/га) 3
Автобусны буудлаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 109.66
Усны худгийн тоо 109.655
Усны худгаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 115.45
1000 хүнд ноогдох усны худгийн харьцаа 0
Албан бус хогийн цэгийн тоо
Аюултай бүсээс 100 м зайнд амьдардаг хүн амын % 0
Өрхийн болон бусад эмнэлэгийн тоо
1000 хүнд ноогдох өрхийн болон бусад эмнэлэгийн харьцаа 0
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 35562
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн % 38.92
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 178
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн % 0.11
Тэмдэглэгээ
0 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 >
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%